Rekrutacja do szkół

Są jeszcze wolne miejsca dla kandydatów do szkół [ponadgimnazjalnych], [ponadpodstawowych]:

☑ [39] [17] Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie,

☑ [19], [0] Liceum Ogólnokształcące im. I. Sendlerowej w Tarczynie,

Zespół Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii:
☑ [43], [16] – Liceum Ogólnokształcące
☑ [12], [4] – technik budownictwa
☑ [8], [1] – technik ekonomista

Szkoła Branżowa I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych im. Marszałka Franciszka Bielińskiego w Górze Kalwarii:
☑ [12], [4] – monter zabudowy i robót wykończeniowych,
☑ [2], [4] – fryzjer,
☑ [3], [3] – kierowca mechanik,

Technikum Nr 1 w Górze Kalwarii w Zespole Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak:
☑[14], [7] – technik hotelarstwa,
☑[4], [0] – technik żywienia i usług gastronomicznych,

Szkoła Branżowa I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak,
☑[17], [4] – kucharz,

Technikum Nr 3 w Zespole Szkół RCKU im. Cecylii Plater-Zyberkówny w Piasecznie,
☑ [13], [0] – technik ogrodnik.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom rodziców i potrzebom uczniów w trakcie procesu rekrutacji dla absolwentów szkół podstawowych utworzyliśmy dodatkowo oddział w zawodzie technik informatyk w Zespole Szkól Nr 1 w Piasecznie oraz w IV Liceum Ogólnokształcącym im. rtm. W. Pileckiego oddział biologiczno-chemiczny.

Liczba kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych [2004], niezakwalifikowanych [106], wolnych miejsc [186].
Liczba kandydatów do szkół ponadpodstawowych [2528], niezakwalifikowanych [200], wolnych miejsc [60].