XI Sesja Rady Gminy


Transmisja


Uchwały

1. Uchwała Nr XI.86.2019 Rady Gminy Prażmów
W sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych

2. Uchwała Nr XI.85.2019 Rady Gminy Prażmów
W sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów

3. Uchwała Nr XI.84.2019 Rady Gminy Prażmów
W sprawie zmiany uchwały Nr XVII.108.2011 Rady Gminy Prażmów z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Prażmów

4. Uchwała Nr XI.83.2019 Rady Gminy Prażmów
W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ewidencyjnych nr 141/4 i 141/5 we wsi Krępa

5. Uchwała Nr XI.82.2019 Rady Gminy Prażmów
W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kędzierówka

6. Uchwała Nr XI.81.2019 Rady Gminy Prażmów
W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Zadębie

7. Uchwała Nr XI.80.2019 Rady Gminy Prażmów
W sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

8. Uchwała Nr XI.79.2019 Rady Gminy Prażmów
W sprawie uchylenia uchwały Nr VII.55.2019 Rady Gminy Prażmów z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Prażmowie

9. Uchwała Nr XI.78.2019 Rady Gminy Prażmów
W sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu na budowę drogi nr 722 w Prażmowie

10. Uchwała Nr XI.77.2019 Rady Gminy Prażmów
W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

11. Uchwała Nr XI.76.2019 Rady Gminy Prażmów
W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej