XII Sesja Rady Gminy


Transmisja


Uchwały

1. Uchwała Nr XII.92.2019 Rady Gminy Prażmów
W sprawie nieodpłatnego nabycia działki nr 380/14 w obrębie Ustanów z przeznaczeniem na cel publiczny

2. Uchwała Nr XII.91.2019 Rady Gminy Prażmów
w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Prażmów

3. Uchwała Nr XII.90.2019 Rady Gminy Prażmów
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prażmów

4. Uchwała Nr XII.89.2019 Rady Gminy Prażmów
w spr. określania szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów z zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

5. Uchwała Nr XII.88.2019 Rady Gminy Prażmów
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

6. Uchwała Nr XII.87.2019 Rady Gminy Prażmów
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty