Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy Gminy Prażmów!

Koła gospodyń wiejskich, mieszkańcy sołectw i organizacje pozarządowe – zapraszamy do udziału w Konkursie na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy Gminy Prażmów. Czekają nagrody pieniężne! Chęć udziału w konkursie można zgłaszać do 2 września, ale warto to zrobić jak najszybciej, bo… dla chętnych do stworzenia wieńca dożynkowego  Urząd Gminy przygotował zboża.

Dzięki uprzejmości sołtys Dobrzenicy-Błonia Anny Arciuch i mieszkańca jej sołectwa skoszone zostały kłosy pszenicy, pszenżyta i owsa. Chętni uczestnicy będą mogli odebrać zboże na wieniec po wypełnieniu zgłoszenia do konkursu. Celem inicjatywy jest m.in. kultywowanie tradycji ludowych związanych ze świętem plonów oraz integracja społeczności lokalnej. Wszystkie wieńce konkursowe zostaną zaprezentowane podczas tegorocznej imprezy pn. Biesiady Strażackie na Dożynkach, która odbędzie się w Prażmowie 15 września.