Bezdomne zwierzaki do Czaplinka

Szanowni Państwo !

W związku z pytaniami na temat opieki nad bezdomnymi zwierzętami wyjaśniam:

   Na podmiot, który wcześniej odławiał na terenie Gminy bezdomne zwierzęta było bardzo dużo skarg oraz niepotrzebnego hejtu. Obiecałem zająć się osobiście przygotowaniem nowej oferty. Treść ostatecznego zapytania ofertowego była konsultowana z fundacjami pro zwierzęcymi. Po wszystkich konsultacjach powstała prawie idealna specyfikacja z dużym ryzykiem, że podmioty mogą się nie zgłosić do obsługi naszej Gminy. Ryzyko było na tyle duże, że w celu wyboru odpowiedniego podmiotu zajmującego się odławianiem oraz opieką nad bezdomnymi zwierzętami zostały przeprowadzone cztery zapytania ofertowe. Prośby o złożenie ofert kierowane były bezpośrednio do potencjalnych wykonawców. Zapytania ofertowe umieszczane były także w Internecie na stronach Gminy w celu zwiększenia ich zasięgu, jak też transparentności działań Gminy w tym zakresie.

   Podczas trwającej procedury wyboru oferenta, zgłoszenia obecności bezdomnych zwierząt były na bieżąco przyjmowane. Tu w szczególności pragnę podziękować Pani Prezes Dorocie Perłowskiej z Fundacji Rasowy Kundel, dzięki której przy współpracy z Fundacją bezdomne zwierzęta kierowane były do lecznicy. Informacje o bezdomnych zwierzętach oraz ich zdjęcia umieszczane były na stronie internetowej Gminy jak też na profilu Facebooka. Taka procedura doprowadziła do tego, że wszystkie zwierzęta znalazły właścicieli.

   Od grudnia 2018 r. Urząd prowadzi korespondencję z Prezydentem M. St. Warszawy dotyczącą współpracy w zakresie przyjmowania przez Schronisko na Paluchu bezdomnych zwierząt odłowionych na terenie gminy Prażmów. W chwili obecnej jesteśmy na kolejnym etapie rozmów w tej kwestii.
Ostatnie zapytanie ofertowe wygrał lek. wet. Dariusz Różycki prowadzący gabinet weterynaryjny w Konstancinie-Jeziornie, jak też schronisko dla bezdomnych zwierząt w Czaplinku. Oferent jest na etapie kompletowania dokumentów umożliwiających mu prowadzenie działalności na terenie gminy Prażmów. Tuż po dostarczeniu dokumentów podpiszemy umowę. Mamy obietnice, że stanie to się jeszcze w tym miesiącu.

Wójt Gminy Prażmów
Jan Adam Dąbek