Budżet Obywatelski 2020

Uwieliny walczą o blisko 179 tys. złotych w ramach puli powiatowej środków z Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. Kolejne sołectwa liczą z kolei, że to ich pomysły zyskają aprobatę i 11 tys. złotych na realizacje w ramach puli gminnej. Jedno jest pewne – na zadania można głosować do 30 września! Elektronicznie lub tradycyjnie. Karty do głosowania będą dostępne w kilku punktach na terenie powiatu piaseczyńskiego.

Do głosowania zakwalifikowano zadania o następujących numerach:

Z Puli Gminy Prażmów, w której jest do wzięcia 11 tys. złotych :

2. Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w pasie drogi powiatowej 2826W w gminie Prażmów przy ul. Głównej w Ustanowie, w okolicy przedszkola.

14. Prażmowska Majówka w Uwielinach – zorganizowanie imprezy plenerowej o charakterze sportowym i kulturalnym, wraz z przeprowadzeniem szkolenia z pierwszej pomocy medycznej.

16. Sensoplastyka i Teatrzyk dla dzieci w Dobrzenicy. Sensoplastyka to zajęcia rozwojowe, które polegają na wspieraniu samodzielności i kreatywności dzieci. Teatrzyk dedykowany byłby najmłodszym i całym rodzinom w Świetlicy Wiejskiej w Dobrzenicy.

28. Projekt „Sadźmy drzewa – ratujmy pszczoły” zakłada nasadzenie lip i klonów wzdłuż drogi powiatowej 2826W w miejscowościach Ustanów – Krupia Wólka – Uwieliny. Nasadzenia nastąpią po modernizacji drogi.

Z Puli Powiatowej, w której można uzyskać dotację w wysokości 179 tys. złotych:

13. Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż drogi powiatowej2826W dz.nr 1 w miejscowości Uwieliny (od ulicy Szkolnej) do Kędzierówki.

Zachęcamy do głosowania elektronicznie poprzez stronę, https://powiat-piaseczynski.budzet-obywatelski.org/

na której 20 września pojawi się specjalny moduł umożliwiający oodanie głosu. Wystarczy jedynie wybrać projekty (jeden z puli powiatowej i jeden z gminnej), wpisać swoje dane i numer telefonu, i potwierdzić wybór kodem otrzymanym sms-em. Głosować mogą mieszkańcy powiatu, którzy ukończyli 13 rok życia (osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców).

 Głosowanie będzie możliwe do 30 września także w formie papierowej w następujących lokalizacjach:

  •  Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14
  • Wydział Komunikacji i Transportu, ul. Czajewicza 2/4
  • filia starostwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Konstancinie-Jeziornie, ul. Piaseczyńska 77
  • filia starostwa w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10
  • filia starostwa w Urzędzie Gminy Lesznowola, ul. Gminna 60
  • filia starostwa w Urzędzie Miasta i Gminy Tarczyn, ul. Stępkowskiego 17
  • Dom Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii (dla podopiecznych)
  • Dom Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie (dla podopiecznych).