Tysiące złotych popłyną do gminy z budżetu województwa

50 tys. zł pozyskała gmina Prażmów na realizację projektów w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw „Mazowsze 2019”. Nowe przedsięwzięcia istotne dla społeczności lokalnych powstaną w Piskórce, Chosnej, Prażmowie, Uwielinach
i Zadębiu.

W ramach programu MIAS ogłoszonego przez samorząd Mazowsza jedna gmina mogła zgłosić tylko pięć projektów. W Prażmowie o wsparcie finansowe ubiegało się siedem sołectw, ale tylko pięć spełniło wymagania
i zmieściło się w czasie. Sołtysi musieli nie tylko złożyć wniosek, ale wcześniej zwołać zebranie wiejskie, zarezerwować tzw. wkład własny i uzyskać aprobatę mieszkańców dla swoich pomysłów. Już mogą cieszyć się mieszkańcy Piskórki, gdzie powstanie siłownia zewnętrzna a na placu zabaw pojawią się nowe atrakcje. Chosna zbuduje boisko do siatkówki i piłki nożnej, altanę i urządzi plac zabaw. W Prażmowie i Uwielinach postawiono z kolei na bezpieczeństwo mieszkańców i więcej lamp ulicznych. Sołectwo Zadębie uzyskało dofinansowanie na siłownię zewnętrzną, wyposażenie placu zabaw, altanę i zakup kosiarki elektrycznej. Inwestycje ruszą już pod koniec lipca, a fundusze z MIAS muszą zostać wydane do końca roku.