Ferie 2020 w Prażmowie

Pozostało już tylko kilka wolnych miejsc dla naszych pociech, na półkoloniach organizowanych przez KS Jeziorka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Prażmowie.

Zajęcia odbywać się będą od 17.02.2020 do 21.02.2020, a w czasie ich trwania uczestnicy nauczą się m.in. samodzielności, współpracy, współistnienia w grupie, a także wezmą udział w profilaktycznym programie wychowawczo-profilaktycznym „Spójrz inaczej”. Obok rozwoju zainteresowań i umiejętności artystycznych dzieci, czekają na nich także gry, wspólne zabawy i wycieczki do kina, parku trampolin i sali zabaw Kolorado.

Zapraszamy !