GOPS szuka pracowników socjalnych!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prażmowie ogłosił nabór na 2 wolne stanowiska pracownika socjalnego. Zatrudnione osoby będą odpowiedzialne m.in. za przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych i inicjowanie nowych form pomocy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Osoby zainteresowane pracą powinny złożyć komplet dokumentów osobiście w zaklejonej kopercie do 30.07.2019 r. do godziny 15.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prażmowie ul. Czołchańskiego 17, 05-505 Prażmów (decyduje data wpływu) lub pocztą.