Lesznowola zwiększa zadłużenie.

Władze gminy zdecydowały o wyemitowaniu w tym roku obligacji o wartości 29 mln złotych. Mają one pokryć deficyt budżetowy.

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Lesznowola skarbnik Elżbieta Obłuska przedstawiła radnym długą listę zmian w budżecie na 2019 rok. Chodzi głównie o znacznie większe wydatki, czego efektem jest wynoszący aż 29 mln złotych deficyt. Gmina zamierza go pokryć, emitując obligacje.

– Uważam, że należy prowadzić inwestycje tu i teraz, zwłaszcza jeśli możemy skorzystać z tak niskiego oprocentowania w stosunku do inflacji – uzasadniała wniosek o zadłużenie gminy Obłuska. Radni bez żadnej dyskusji zaaprobowali ten pomysł (przy jednym głosie wstrzymującym się Łukasza Grochali). Obligacje mają zostać wyemitowane i nabyte przez jeden podmiot jeszcze w tym roku. Ich wykup ma nastąpić w latach 2029-2034.

Na koniec 2018 roku zadłużenie gminy wynosiło 79,5 mln złotych. Emisja obligacji na kwotę 29 mln zł oznacza, że zadłużenie osiągnie na koniec 2019 roku blisko 110 mln złotych, przy zaplanowanych na bieżący rok dochodach w kwocie 229 mln złotych. Tym samym dług gminy wynosi już blisko 50%  wysokości rocznych dochodów samorządu.

Źródło: Przegląd Piaseczyński