Odbiór odpadów komunalnych na lata 2020-2021 w gminie Prażmów.

Niedługo, bo już 08.01.2020 r. mija termin składania ofert na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych w naszej gminie. W związku z tym nasuwa się pytanie – o ile dużo więcej zapłacimy niż dotychczas ? Bo to, że zapłacimy więcej jest oczywiste i to z kilku względów.

Pierwszym powodem podwyżki jest wymagany poziom recyklingu, który musi wynosić co najmniej 50%. Na chwilę obecną oscyluje on w okolicach 20 – 30 procent, co i tak jest mocno naciągane za sprawą bardzo skomplikowanego wzoru do jego obliczania. Wystarczy podmienić „tu i tam” odpowiednie cyferki, aby wynik wyszedł taki jak trzeba. Od nowego roku takiej możliwości już nie będzie. Wzór do obliczenia poziomu będzie bardzo prosty, przez co wszelkie kombinacje odejdą w zapomnienie, a wynik ukaże realny poziom odzyskiwania surowców w całym kraju. Wystarczy podzielić ilość odpadów poddanych ponownemu przetworzeniu przez całkowitą ilość zebranych odpadów w gminie. Prosto, czytelnie i strasznie. Dlaczego strasznie ? Dlatego, ponieważ za nie osiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu nakładane będą kary finansowe, co bezpośrednio przełoży się na opłaty dla mieszkańców.

Kolejną przyczyną wzrostu cen, bezpośrednio powiązaną z pierwszą jest infrastruktura. Aby uzyskać, lub chociaż się starać uzyskać wymagany przez UE poziom odzysku odpadów potrzebne są nowe maszyny, nowe linie segregujące i w końcu nowi pracownicy.

Tyle ze świata, czyli z Brukseli 😉 Wracamy do Polski.

Trzeci powód jest trywialny, ale znaczący. Podwyżki w całym kraju. Prąd, paliwo, pensja minimalna. To wszystko składa się na jeden, spójny obraz – zdrożeje praktycznie wszystko, w tym i odbiór śmieci.

Następna przyczyna wzrostu cen – brak możliwości „nie segregowania”. Zgodnie z nowymi przepisami, nie istnieje już coś takiego jak opłata za śmieci niesegregowane. Sortować i dzielić mają wszyscy. Jeśli ktoś tego nie zrobi, zostaną naliczone opłaty sankcyjne, które wynoszą od dwukrotności do czterokrotności opłaty podstawowej. Dodatkowo firma odbierająca w takim przypadku ma obowiązek powiadomienia gminy o odbiorze śmieci zmieszanych.

Także szykujmy się na podwyżki, a jakie ? To się okaże, bo zgodnie z zapisami w SIWZ dotyczącymi przetargu różowo nie będzie. Poniżej planowana częstotliwość odbioru odpadów zaczerpnięta z oficjalnych dokumentów przetargowych:

  • Odbiór odpadów zmieszanych – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie
  • Papier – raz na dwa miesiące
  • Szkło – raz na trzy miesiące
  • Metal i tworzywa sztuczne – raz na jeden miesiąc

Zgodnie z powyższym, zachodzi ryzyko, że mieszkańcy będą wrzucać do odpadów zmieszanych pozostałe śmieci podlegające segregacji, aby nie stały 2-3 miesiące w śmietniku czekając na odbiór. Czy ktoś w naszej gminie o tym pomyślał ?

Jedyna nadzieja na złagodzenia szoku cenowego, to sposób rozliczania odebranych odpadów. Zgodnie z nowymi przepisami nie ma możliwości już ryczałtowego rozliczania się za tonę odebranych nieczystości, dzięki czemu firmy śrubowały ceny do maksymalnych możliwych poziomów. Obecnie prawo zezwala na rozliczanie się: za odebraną i przetworzoną tonę odpadów. A jak to wyjdzie w praktyce ? Pożyjemy – zobaczmy.