Internetowe Muzeum Regionalne Ziemi Prażmowskiej


Pomysł powołanie internetowego muzeum regionalnego zrodził się w 2012 roku. W tym samym roku projekt stworzenia muzeum autorstwa v-ce wójta Macieja Michalskiego otrzymał dotację z programu „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolność, dzięki czemu w styczniu 2013 przystąpiono do kompletowania grup projektowych i zbiórki archiwaliów. Organizatorem muzeum jest Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów, z której ramienia koordynatorem projektu jest pani Natalia Krzaczek.