Sesja nadzwyczajna Rady Gminy – edukacja i sport

ZAWIADOMIENIE
  Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506) zwołuję X Sesję Rady Gminy Prażmów na dzień 18 lipca 2019 r. (czwartek) godz. 1500. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Prażmów, przy ul. Piotra Czołchańskiego 1 w Prażmowie.

 Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia projektu pn. ”Wiem co potrafię II edycja” – projekt edukacyjny dla Gminy Prażmów” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
  4. Uchwała w sprawie uchwalenia zasad udostępniania sal sportowych, obiektów sportowych i pomieszczeń szkolnych stanowiących własność Gminy Prażmów i oddanych w trwały zarząd szkołom publicznym z terenu gminy.
  5. Zamknięcie obrad.