III Sesja Rady Gminy


TransmisjaUchwały

1.Uchwała Nr III.14.2018 Rady Gminy Prażmów
W sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

2.Uchwała Nr III.13.2018 Rady Gminy Prażmów
W sprawie upoważnienia Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu Gminy

3.Uchwała Nr III.12.2018 Rady Gminy Prażmów
W sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny

4.Uchwała Nr III.11.2018 Rady Gminy Prażmów
W sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

5.Uchwała Nr III.10.2018 Rady Gminy Prażmów
W sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

6.Uchwała Nr III.9.2018 Rady Gminy Prażmów
W sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prażmów

7.Uchwała Nr III.8.2018 Rady Gminy Prażmów
Uchwała budżetowa na rok 2019

8.Uchwała Nr III.7.2018 Rady Gminy Prażmów
W sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022