IV Sesja Rady Gminy


Transmisja


Uchwały

1.Uchwała Nr IV.21.2019 Rady Gminy Prażmów
W spr. delegowania przedstawiciela Rady Gminy Prażmów do reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów zlewni rzeki Jeziorki

2.Uchwała Nr IV.20.2019 Rady Gminy Prażmów
W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jeziórko-Ustanówek.

3.Uchwała Nr IV.19.2019 Rady Gminy Prażmów
W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wola Prażmowska i Błonie – etap I

4.Uchwała Nr IV.18.2019 Rady Gminy Prażmów
W sprawie uchwały nr XXVIII.233.2017 Rady Gminy Prażmów z dn. 2 lutego 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ławki.

5.Uchwała Nr IV.17.2019 Rady Gminy Prażmów
W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

6.Uchwała Nr IV.16.2019 Rady Gminy Prażmów
W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023.

7.Uchwała Nr IV.15.2019 Rady Gminy Prażmów
W sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.