V Sesja Rady Gminy


Transmisja


Uchwały

1.Uchwała Nr V.37.2019 Rady Gminy Prażmów
W sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Prażmów Nr XLIX/385/2014 z dn. 27.08.2014 r.

2.Uchwała Nr V.36.2019 Rady Gminy Prażmów
W sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

3.Uchwała Nr V.35.2019 Rady Gminy Prażmów
W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Miastem Stołecznym Warszawa

4.Uchwała Nr V.34.2019 Rady Gminy Prażmów
W sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ustanów

5.Uchwała Nr V.33.2019 Rady Gminy Prażmów
W spr. zatwierdzenia planu pracy Komisji Polityki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Prażmów na 2019 r.

6.Uchwała Nr V.32.2019 Rady Gminy Prażmów
W spr. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Prażmów na 2019 r.

7.Uchwała Nr V.31.2019 Rady Gminy Prażmów
W spr. zatwierdzenia planu pracy Komisji Polityki Finansowej i Inwestycyjnej Rady Gminy Prażmów na 2019 r.

8.Uchwała Nr V.30.2019 Rady Gminy Prażmów
W spr. mpzp dla części wsi Wola Prażmowska

9.Uchwała Nr V.29.2019 Rady Gminy Prażmów
W spr. uchwalenia mpzp dla części wsi Ustanów

10.Uchwała Nr V.28.2019 Rady Gminy Prażmów
W spr. mpzp dla wsi Zawodne część wschodnia

11.Uchwała Nr V.27.2019 Rady Gminy Prażmów
W spr. mpzp dla części wsi Jaroszowa Wola – etap II

12.Uchwała Nr V.26.2019 Rady Gminy Prażmów
W spr. zmiany uchwały nr XIII.98.2015 Rady Gminy Prażmów w spr. przystąpienia do sporządzenia mpzp dla części wsi Jaroszowa Wola

13.Uchwała Nr V.25.2019 Rady Gminy Prażmów
W sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla wskazanych obszaru części wsi Krępa przyjętego uchwałą Nr XLIV/330/2014

14.Uchwała Nr V.24.2019 Rady Gminy Prażmów
W sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla wskazanych obszarów we wsi Wola Wągrodzka i Ustanów

15.Uchwała Nr V.23.2019 Rady Gminy Prażmów
W sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla wskazanych działek we wsi Kolonia Gościeńczyce, Błonie, Biały Ług, Wągrodno i Wola Prażmowska

16.Uchwała Nr V.22.2019 Rady Gminy Prażmów
W sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp dla dz. 272/28 we wsi Łoś