X Sesja Rady Gminy


TransmisjaUchwały

1.Uchwała Nr X.75.2019 Rady Gminy Prażmów
W sprawie uchwalenia zasad udostępniania sal sportowych, obiektów sportowych i pomieszczeń szkolnych stanowiących własność Gminy Prażmów i oddanych w trwały zarząd szkołom publicznym z terenu gminy

2.Uchwała Nr X.74.2019 Rady Gminy Prażmów
W sprawie zatwierdzenia projektu pn. ”Wiem co potrafię II edycja” – projekt edukacyjny dla Gminy Prażmów” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

3.Uchwała Nr IX.73.2019 Rady Gminy Prażmów
W sprawie wybory metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty