Wójt Gminy Prażmów

Jan Adam Dąbek

Wójt Gminy Prażmów – Jan Adam Dąbek

Sekretariat, pok. nr 112 ( I piętro )

tel. (22) 727-01-77 wew. 49

e-mail:  sekretariat@prazmow.pl

Wójt przyjmuje interesantów na zapisy w dniach:
poniedziałek: godz. 12:00 – 17:00
środa: godz. 9:00 – 12:00

Zapisy prowadzone są telefonicznie, e-mailowo i osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy pok. nr 112 ( I piętro ).
Interesanci, którzy nie zapiszą się na rozmowę będą przyjmowani w drugiej kolejności w tych samych dniach i godzinach, pomiędzy zaplanowanymi spotkaniami.


Sekretarz Gminy
Ewa Jankowska

Pokój nr 102,  tel. 22 727 01 77 wew.  31
e-mail: e.jankowska@prazmow.pl

Skarbnik Gminy
Agnieszka Markowska

Pokój nr 103,  tel. 22 727 01 77 wew.  32
e-mail: a.markowska@prazmow.pl