Zostań młodzieżowym radnym

Zarząd województwa zdecydował się powołać do życia Młodzieżowy Sejmik Województwa Mazowieckiego. Stanie się on ciałem doradczym przy podejmowaniu decyzji dotyczących regionu. W dniach 1-25 października przeprowadzona zostanie rekrutacja radnych. Aby nim zostać na dwuletnią kadencję, trzeba będzie wypełnić formularz zgłoszeniowy i zebrać podpisy 10 osób popierających kandydaturę. Województwo zleciło rekrutację Fundacji Civis Polonus. Szczegółowe informacje znajdują się tu.